we love to DO CHARITY

Vi rådgiver velgørenhedsorganisationer i at udforme og målrette events til deres målgruppe. En succesfuld velgørenhedsindsamling er afhængig af mange faktorer. Der skal være en fin balance mellem det seriøse og det mere underholdende element.

Vi sammensætter eventet så det får bedst mulig effekt i forhold til bl.a. involvering, indsamling og vedvarende effekt. Vi rådgiver også gerne på konkrete dele af eventet, hvis eksempelvis at rammerne allerede er sat, arbejder vi videre indenfor med det som udgangspunkt og sørger for så vidt muligt, at eventet får et ordentligt flow og er balanceret i udtrykket både hvad angår budskab og underholdning.

Vi laver årligt et Charity Ball, hvor vi udpeger et konkret projekt der skal have støtte. Her lægger vi vægt på, at projektet har en positiv og tydelig effekt både kortsigtet og langsigtet for de involverede. Og så skal det være transparent og gennemsigtigt for omverdenen. Sponsorerne skal altså kunne se en tydelig effekt og få en klar tilbagemelding på virkningen af deres støtte efterfølgende .

Til Charity Ball aktiverer vi vores netværk af støtter og sponsorer og kæder dem sammen til en festlig, meningsfuld, indbringende og vedrørende aften.

DO better CHARITY

5 vigtige faktorer i Charity Events

 

 • Budskab

Når en organisation beslutter sig for at lave et charity event er det vigtigt, at de gør sig klar på mål og mission med eventet. Det er fundamentet for hele processen op til og afviklingen på selve aftenen. Budskabet skal brænde igennem og være meningsfuldt for både sponsorer og gæster. Det skal også leveres ordentligt og nærværende.

 • Involvering

Det er altafgørende at involvere gæsterne på selve aftenen. Budskabet skal være rammende både på følelserne og fornuften og skal helst skabe vedvarende effekt hos gæsterne så de kan bringe det videre som ringe i vandet til deres netværk. Gæsterne skal føle sig vigtige og udvalgte på aftenen, og de skal føle sig som en del af sagen og en del af noget større. Alle skal føle de gør en forskel og der bliver sat pris på det. Det er altafgørende at involvere alle undervejs i processen og gæsterne på selve aftenen og efterfølgende. Personlig engagement er en god investering i velgørenhed.

 • Indsamling

Der er mange måder at samle penge ind på, og organisationen skal gøre sig klart hvor de skal lægge deres fokus. Alle valg har fordele og konsekvenser. Organisationen skal beslutte om de vil samle penge ind på billetsalg/billetprisen, involvere sponsorer, lave auktion, lotteri eller banko, modtage donationer (der kan stille nogle krav) og/eller ved fundraising. Der er mange muligheder, men det er vigtigt at have en fornemmelse af sine gæster i forhold til hvor fokus skal lægges.

 • Vedvarende effekt

Gæsterne skal ikke bare rammes på aftenen men også at have noget at gå hjem med. Der laves en opfølgning fra organisationens side omkring den konkrete forskel gæsternes donationer har betydet for indsatsen. Vi lægger stor vægt på både at ramme gæsterne på selve aftenen, men i høj grad også efter de er gået hjem og fremover. Det er vigtigt at forstå og kende de gæster der måtte være inviterede, samt deres forventninger. De som ikke byder på selve indsamlingsaftenen skal helst være ramt på følelserne efterfølgende, og så skabe ” ringe i vandet” i deres netværk omkring sig. Donationer kan optræde i mange størrelser.

 • Value for Money

Gæsterne skal have noget igen fordi de kommer og støtter op. Det kan være forskelligt fra gæst til gæst hvad der har værdi eks om det er god underholdning, være en del af en godt netværk, at vin og mad er i top eller det at kunne gøre en forskel der bliver sat pris på, men at kunne levere godt på alle parametre er optimalt.

 

Bag DO CHARITY:

Vi er to ildsjæle med rødder i velgørenheds- og foreningsverden, som længe haft et ønske om at kunne arbejde selvstændigt med velgørenhed. Vores kvalifikationer omkring velgørenhedsarbejde og planlægning af events, gør os også i stand til at viderebringe vores erfaring til andre der gerne vil have en mere klar strategi og succes med deres indsats. Hvis vi som mennesker og organisationer skal ændre folks holdninger til indsamlinger, kræver det store indsatser/ penge og professionalisme at rykke hele velgørenheds sektoren.

Camilla er uddannet lærer og har siden arbejdet hos Bryd Tavsheden som projektleder og underviser med ansvar for større events, undervisning, udvikling, sociale medier, PR og fundraising. Samt planlagt og udviklet Charity Ball, som hvert år havde til mål at samle ind til et specifikt projekt.

Rebecca er uddannet psykoterapeut, og er efter en del år i udlandet hjemvendt og har ligeledes fungeret som projektleder hos ” Bryd Tavsheden” de sidste 4 år hvor hun har været hovedansvarlig for en del af ” Bryd Tavshedens ” årlige indsatser. Rebecca har fungeret som tovholder og udvikler af det store Charity Ball.

DO_CHARITY_V004 DO_CHARITY_V013

Hvad er målet med DoCharity Ball

Med vores baggrund i og store kendskab til velgørenheds og foreningsverden, ved vi hvor vigtigt det er når gode indsatser skabt af ildsjæle og eksperter får lov at blive ført ud i livet. Det er netop disse mennesker der kan gøre den afgørende forskel for børn og unge chance for et bedre liv. Desværre er der for mange gode initiativer der dør pga. Manglende økonomi og kommunale eller politiske benspænd. Vores erfaring og brede netværk gør, at vi altid kan sætte handling bag ordene. Vi har en stærk kreds af sponsorer og støtter bag os indenfor dansk erhvervsliv, hvilket er en stor fordel, men hvilket også stiller store krav til os og vores arbejde. Det vil vi gerne leve op til.

Vi støtter specifikke projekter så de kan blomstre og udvikle sig til at blive gode eksempler og inspiration for andre i samme situation. Det kan være konkrete projekter både grundlagt af enkeltstående ildsjæle og eksperter men også konkrete projekter fra en eksisterende forening eller organisation.

Vi følger projekterne og indsatserne tæt og står løbende til rådighed for initiativtagerne med ideer, rådgivning og vejledning. Vi er grundige i vores tilbagemelding til vores sponsorer og støtter omkring projektets udvikling.

Kriterier for dem vi støtter:

Projekterne er udvalgt ud fra følgende punkter:

 • Projekterne skal gennemføres og følges op, så de får størst mulig varig effekt på de involverede give dem mulighed for at komme positivt videre i livet.
 • Projekterne er enten påbegyndt eller skal påbegyndes indenfor et år.
 • Projekterne bør så vidt muligt udvikles under inddragelse af fagpersoner inden for området. Desuden skal det også indeholde helt eller delvist frivilligt arbejde.
 • Ny viden og gode resultater skal formidles og udbredes, så det kommer endnu flere til gavn
 • Projekterne skal skabe en positiv og vedvarende forskel for de involverede.
 • De involverede inddrages aktivt og er med til at vurdere værdien af indsatsen.SLET_DET_REPORTAGE_V205 SLET_DET_REPORTAGE_V203 _DSC3364 SLET_DET_REPORTAGE_V191 SLET_DET_REPORTAGE_V156 SLET_DET_REPORTAGE_V006 SLET_DET_REPORTAGE_V101

  STOP_VOLDEN_EMILMONTYFREDDIE_V158 STOP_VOLDEN_EMILMONTYFREDDIE_V168 CharityBall2015_BrydTavsheden_HelenaLundquist_36

Det må godt være en god forretning at støtte en god sag

I dag bedømmes virksomheder ikke kun på deres produkt, men også på deres CSR profil ; altså deres samfundsmæssige arrangement og ansvarlige bæredygtighed. De fleste af os har indset, at den offentlige sektor hverken kan eller bør løfte opgaven alene med socialt og miljømæssig hensyn. Det er i lige høj grad en privat opgave for virksomhederne.

Det behøver ikke i dag kun at være den gode lyst som driver værket. Virksomheder som støtter gode formål er på vej til at blive en mere naturlig del af hverdagen. Det kan betyde mere hjælp til verdens men også Danmarks mest udsatte. Hvis indsamlingskulturen i Danmark virkelig skal rykke sig, må vi gøre den en del af vores livsstil. Social Ansvarlighed er i dag en vigtig del af markedsføringen. Virksomheder tjener i dag penge på at støtte velgørende formål.

For alle virksomheder gælder det- uanset størrelse-, at konkurrencen er benhård. Internettet gør det muligt for kunder, investorer og andre interessenter at følge med i hvad virksomheden foretager sig ud over det rent forretningsmæssige. Den direkte målelige effekt af at støtte et velgørende arrangement er direkte branding og decideret markedsføring. Virksomheder bliver promoveret ved at støtte en god sag. Denne promovering skaber goodwill. Online synlighed. Du bliver som virksomhed en del af den gode historie.

R&C_059

Hvem skal virksomhederne støtte:

 Vi yder desuden inspiration, rådgivning og vejledning til virksomheder der gerne vil støtte velgørenhed og have styrket deres sociale profil til omverdenen og deres brugere. Vi kan give gode råd i forhold til hvem virksomheden evt kan støtte op omkring så det stemmer overens med virksomhedens profil. Vi har et stort indblik i danske organisationers og foreningers arbejde. Vi ser på hvilke der er overensstemmelse med, hvad virksomhedens erklærede mission er. Og hvordan de repræsenterer sig selv når de søger donationer.

 

5 enkle spørgsmål man bør have svar på når man skal til at vælge den organisation man gerne vil støtte:

 1. Kan organisationen / foreningen dokumentere hvordan deres arbejde fører til resultater og virker det fornuftigt for dig ?
 2. Fortæller de hvor meget af deres indsats/ arbejde er nødvendigt for at producere dr resultater de gør?
 3. Har de dokumentation for, at deres tilgang er effektiv?
 4. Har de dokumentation, statistik og evaluering der dokumenterer resultaterne af deres arbejde, og kan de fortælle hvordan de indhenter sådanne data?
 5. Der findes i dag tusindvis af gode, dygtige og anerkendte organisationer og foreninger som kæmper for sager som er gode at støtte op om. Et godt råd er at vælge det man føler er mest rigtigt for virksomheden at støtte op om. Det kan være en personlig historie som gør at man vælger at støtte op om en sag til fordel for en anden. Det kan også være at valget falder på en forening som er dygtig til at omsætte ord til handling og hvor virksomheden med det samme får følelsen af at de er med til at gøre en øjeblikkelig forskel.
 6. Får i en opfølgning på jeres donation ?
 7. Er forholdet mellem virksomheden og velgørenhed ægte?

 

Skal virksomheden lave et produkt der skal sælges til fordel for velgørenhed?

Vi kender alle produkter der bliver solgt til fordel for velgørenhed over en periode eks. Armbånd til støtte for hjerteforeningen, t-shirts til fordel for bryst cancer eller kaffe der giver bønderne i Afrika bedre rettigheder. Der er tilsyneladende uendelige muligheder for at købe produkter og ydelser, som hævder at gavne velgørenhed. Hvorfor er så mange virksomheder hoppet med på denne bølge? Fordi, det er et godt redskab til at motivere øget salg og forbedre offentlighedens opfattelse af et brand.

 • Sørg for ikke bare at antage, at organisationen/ foreningen giver pengene direkte til de projekter, du ønsker at støtte. Bare fordi en velgørenhedsorganisation eksempelvis har ordet brystkræft i sit navn, betyder ikke, der er fokuseret på at finde en kur. Det kan være fokuseret på administration, bevidsthed eller finansiering af patienttjenester. Så hvis du ønsker at finansiere en kur, eller et seriøst forskningsprojekt som kan lede til en direkte kur, skal man kigge efter velgørende organisationer, der er fokuseret på denne indsats, og kigge på hvilke mål de har fremlagt for forskningen.
 • Er det økonomisk effektivt og bæredygtigt?
 • Har det en stærk bestyrelse der giver ordentligt tilsyn
 • Er der gennemsigtighed på eks hjemmesiden omkring økonomien?
 • Har det den rette politik og procedure for at forhindre uetisk adfærd?
 • Har organisationen givet noget bevis for dens resultater i møde med sin mission? Ved at rapportere på sin hjemmeside?

 

Samarbejdspartnere

red_barnet_farver

unicef-danish-rgb

logo_dk_vertikalt_rgb